Oblasti působení

V čem Vás můžeme podporovat

NAŠE SPORTOVNÍ PROGRAMY

Naše sportovní programy jsou zaměřeny na děti i dospělé, na amatéry, budoucí profesionály i stávající profesionály. Náš program Vám vždy individuálně připravíme tak, aby bylo OPTIMÁLNĚ využito potencionálu hráče, se kterým pracujeme. Ať se rozhodnete pro jakýkoliv program, budete vždy v rukou odborníků.


Všeobecné soustředění FŠ Optimum Sport
Všeobecné soustředění FŠ Optimum Sport
Ilustrační foto FAČR
Ilustrační foto FAČR
Ilustrační foto FAČR
Ilustrační foto FAČR

JEDNORÁZOVÉ VÍCEDENNÍ KURZY PRO DĚTI

Organizujeme speciální intenzivní kurzy na zvýšení fyzické kondice hráčů,  jejich technických dovedností a jejich mentální připravenosti a to formou fotbalového ale i všeobecného soustředění v zajímavých lokalitách v České republice. Fotbalové soustředění je cíleno zejména na rozvoj fotbalových dovedností, všeobecné pak na rozvoj všeobecných schopností a mentálních ale i morálních vlastností. 

 • Fotbalové soustředění :
 • fotbalové dovednosti  - 40% 
 • všeobecné pohybové schopnosti - 20%

 • kondice - 20%

 • mentální vlastnosti - 20%  


 • Všeobecné soustředění :

 • fotbalové dovednosti - 20%
 • všeobecné pohybové schopnosti - 30%

 • kondice - 30%

 • mentální vlastnosti - 20%

Soustředění  je určeno pro následující věkové kategorie :

Mladší přípravka (6-8 let)

Cílem pro tuto věkovou kategorii je prohloubit dovednosti zejména v oblasti koordinace pohybu, upevnit vztah ke sportu a položit základ budoucím fotbalovým dovednostem.

Starší přípravka (8-10 let)
Cílem pro tuto věkovou kategorii je dále zvýšit dovednosti v oblasti koordinace pohybu, zvýšit všeobecnou fyzickou připravenost a rozvíjet technické dovednosti hráče fotbalu.

Mladší žáci (10-12 let)
Cílem pro tuto věkovou kategorii je dále zdokonalit fyzické, technické i mentální dovednosti, které nutně potřebuje hráč kopané a připravit hráče na výkonnostní posun, který se dá u talentovaných hráčů v tomto věku již očekávat. 


PRAVIDELNÉ KURZY (TRÉNINKOVÉ  JEDNOTKY) PRO DĚTI

Organizujeme kurzy na zvýšení fyzické kondice hráčů, jejich technických dovedností a jejich mentální odolnosti a to formou jednorázových tréninkových jednotek a to od května 2018 a to věkových kategoriích mladší a starší přípravka a mladší žáci. Tréninkové jednotky probíhají na hřišti fotbalového klubu FK Dobřejovice a to každé pondělí, středu a pátek od 16,45 hodin do 18,30 hodin. 

Vítězství v turnaji FŠ
Vítězství v turnaji FŠ
Ilustrační foto FAČR
Ilustrační foto FAČR

OPTIMALIZACE VÝKONU JEDNOTLIVCE

Poskytujeme podporu v oblasti optimalizace výkonu jednotlivce a to jak amatéra, který má zájem o prosazení se ve vrcholovém fotbale, tak stávajícího profesionála, a to formou hloubkové analýzy stávající výkonosti i osobnosti hráče a následného sestavení individuálních tréninkových plánů se zaměření na rozvoj souboru fyzických, technických i mentálních dovedností hráče. Ve spolupráci s hráčem zajistíme plnění tréninkového plánu, zakomponujeme do přípravy vhodné prostředky racionální a zdravé stravy a celý proces optimalizujeme tak, aby bylo dosaženo žádaného cíle, tedy zvýšení výkonnosti a její stabilizaci vedoucí k dalšímu kariernímu posunu. Pracujeme vždy s ohledem na prostředí, ve kterém hráč působí a to vždy ve spolupráci s trenérem, zprostředkovatelem či managementem klubu.

 • OPTIMALIZACE TÝMOVÉHO VÝKONU

Poskytujeme podporu při vytváření strategie rozvoje sportovního výkonu celého týmu a to formou analýzy jednotlivých prvků, jejich vzájemných vazeb i vnějších vlivů na celý systém. Na základě provedené analýzy stanovíme strategii rozvoje individuálních a týmových schopností tak, aby byl tým jako celek v maximální míře v konkurenčním prostředí úspěšný.