Oblasti působení

V čem Vás můžeme podporovat

NAŠE SPORTOVNÍ PROGRAMY

Naše sportovní programy jsou zaměřeny na děti i dospělé, na amatéry, budoucí profesionály i stávající profesionály. Náš program Vám vždy individuálně připravíme tak, aby bylo OPTIMÁLNĚ využito potencionálu hráče, se kterým pracujeme. Ať se rozhodnete pro jakýkoliv program, budete vždy v rukou odborníků.


Všeobecné soustředění FŠ Optimum Sport - 2005
Všeobecné soustředění FŠ Optimum Sport - 2005
Michal Hubínek U21 - 2017
Michal Hubínek U21 - 2017
Michal Hubínek U21 - 2017
Michal Hubínek U21 - 2017

JEDNORÁZOVÉ VÍCEDENNÍ KURZY PRO DĚTI

Organizujeme speciální intenzivní kurzy na zvýšení fyzické kondice hráčů,  jejich technických dovedností a jejich mentální připravenosti a to formou fotbalového ale i všeobecného soustředění v zajímavých lokalitách v České republice. Fotbalové soustředění je cíleno zejména na rozvoj fotbalových dovedností, všeobecné pak na rozvoj všeobecných schopností a mentálních ale i morálních vlastností. 

 • Fotbalové soustředění :
 • fotbalové dovednosti  - 40% 
 • všeobecné pohybové schopnosti - 20%

 • kondice - 20%

 • mentální vlastnosti - 20%  


 • Všeobecné soustředění :

 • fotbalové dovednosti - 20%
 • všeobecné pohybové schopnosti - 30%

 • kondice - 30%

 • mentální vlastnosti - 20%

Soustředění  je určeno pro následující věkové kategorie :

Mladší přípravka (6-8 let)

Cílem pro tuto věkovou kategorii je prohloubit dovednosti zejména v oblasti koordinace pohybu, upevnit vztah ke sportu a položit základ budoucím fotbalovým dovednostem.

Starší přípravka (8-10 let)
Cílem pro tuto věkovou kategorii je dále zvýšit dovednosti v oblasti koordinace pohybu, zvýšit všeobecnou fyzickou připravenost a rozvíjet technické dovednosti hráče fotbalu.

Mladší žáci (10-12 let)
Cílem pro tuto věkovou kategorii je dále zdokonalit fyzické, technické i mentální dovednosti, které nutně potřebuje hráč kopané a připravit hráče na výkonnostní posun, který se dá u talentovaných hráčů v tomto věku již očekávat. 


PRAVIDELNÉ KURZY (TRÉNINKOVÉ  JEDNOTKY) PRO DĚTI

Organizujeme kurzy na zvýšení fyzické kondice hráčů, jejich technických dovedností a jejich mentální odolnosti a to formou jednorázových tréninkových jednotek a to od května září 2021 a to věkových kategoriích mladší a starší přípravka a mladší žáci. Tréninkové jednotky probíhají na ÚMT u ZŠ Zdiměřice dle harmonogramu v sekci ZŠ Zdiměřice. 

Vítězství v turnaji FŠ - 2004
Vítězství v turnaji FŠ - 2004
Příprava před EURO 2017
Příprava před EURO 2017

OPTIMALIZACE VÝKONU JEDNOTLIVCE

Poskytujeme podporu v oblasti optimalizace výkonu jednotlivce a to jak amatéra, který má zájem o prosazení se ve vrcholovém fotbale, tak stávajícího profesionála, a to formou hloubkové analýzy stávající výkonosti i osobnosti hráče a následného sestavení individuálních tréninkových plánů se zaměření na rozvoj souboru fyzických, technických i mentálních dovedností hráče. Ve spolupráci s hráčem zajistíme plnění tréninkového plánu, zakomponujeme do přípravy vhodné prostředky racionální a zdravé stravy a celý proces optimalizujeme tak, aby bylo dosaženo žádaného cíle, tedy zvýšení výkonnosti a její stabilizaci vedoucí k dalšímu kariernímu posunu. Pracujeme vždy s ohledem na prostředí, ve kterém hráč působí a to vždy ve spolupráci s trenérem, zprostředkovatelem či managementem klubu.

 • OPTIMALIZACE TÝMOVÉHO VÝKONU

Poskytujeme podporu při vytváření strategie rozvoje sportovního výkonu celého týmu a to formou analýzy jednotlivých prvků, jejich vzájemných vazeb i vnějších vlivů na celý systém. Na základě provedené analýzy stanovíme strategii rozvoje individuálních a týmových schopností tak, aby byl tým jako celek v maximální míře v konkurenčním prostředí úspěšný.