Mějte nejvyšší cíle!

Představujeme 

naše zkušenosti a naší filosofii

Naše fotbalová škola vznikla v roce 2003 a od té doby se podílela na výchově některých známých profesionálních hráčů na úrovni reprezentace jakož i mnoha dalších amatérských hráčů. Mezi roky 2010 - 2017 se věnovala podpoře hráčů, kteří v rámci karierního postupu působili v dalších špičkových ligových oddílech v rámci ČR ale i v zahraničí. Po dobu její existence se podařilo na základě dosažených výsledků navázat kontakt s významnými sponzory a získat od nich podporu pro další činnost. V rámci svého působení máme možnost se soustředit na talentovanou mládež a poskytnout jí sportovní výchovu založenou na důsledném individuálním přístupu, neboť jen ten vede ke správnému rozvoji osobnosti, který je samozřejmě vedle dostatečné sportovní výkonnosti důležitým faktorem pro prosazení se ve vrcholovém fotbale. 

Logickým vyústěním získaných zkušeností je možnost poskytování podpory v oblasti poradenství individuálního i klubového. Ve vazbě na víceleté zkušenosti z poradenské oblasti v podnikatelském prostředí tak máme možnost nabízet podporu jednotlivcům i celým týmům vedoucí k dosažení stanovených sportovních cílů.

Proč se zaměřujeme na fotbal?

Jednoduše proto, že ačkoliv každý sport má dozajista svoje kouzlo, fotbal je dle našeho názoru nejlepší sport. Provozuje se ve venkovním prostředí a to ve všech ročních obdobích, kombinuje vyváženou měrou duševní a fyzické nároky, je nejrozšířenějším sportem na světě a také nejpopulárnějším. Je týmovým sportem založeným na týmových emocích, dokáže vtáhnout už od útlého věku dětí do děje i jejich rodiče, soutěžit ve fotbale se dá na rozdíl od jiných sportů už krátce po zahájení tréninku. Každý na světě zná Messiho či Ronalda, či naše nejlepší reprezentanty Tomáše Součka (West Ham United) či Patrika Schicka (Bayer Leverkusen). Hráči fotbalu jsou celebrity a hvězdy, hvězda se může stát při troše štětí a hromadě obětí i z Vašeho dítěte. Individuální a cílený trénink založený na dlouholetých zkušenostech dokáže divy, nelze jej srovnávat s tréninkem týmovým v klasických fotbalových klubech. Přijďte to sami s námi zkusit. Pokud má Vaše dítě talent, šance na úspěch jsou poměrně vysoké.


Proč si říkáme fotbalová škola ? 

Fotbalová škola jsme proto, že jsme ctíme zásadu harmonického rozvoje těla i ducha mladých sportovců. Víme, že pokud se někdo má zlepšovat a dosahovat svých limitů, sport ho musí především bavit. Proto praktikujeme náš výcvik vždy zábavnou formou, podporujeme v dětech soutěživost a budujeme jejich sebevědomí. Snažíme se dostat děti na limity jejich sportovních dovedností, zároveň jsme si vědomi faktu, že jenom zlomek z nich bude hrát fotbal na nejvyšší úrovni. Dokážeme však tyto talentované děti objevit a dostat je na krajskou či dokonce na celostátní úroveň. Ti ostatní od nás odcházejí posíleni na duchu i na těle a plni sebevědomí do dalšího života. Z naší fotbalové školy se tedy nerekrutují jenom výkonnostní či dokonce vrcholoví sportovci ale i manažeři, kteří vklad sportu do svého života využili pro budování své profesní kariéry.  Prioritou pro nás vždy byla a je tělesná a duševní prosperita dětí. Toto vše činíme na základě vysokých znalostí a dnes už téměř 40 - ti leté praxe ve sportu.

Proč se jmenujeme Optimum Sport ?

Na základě svých zkušeností víme, že každý sport jednostranně zatěžuje organismus a že zejména v mladém věku může vést k nerovnoměrnému vývoji dítěte. Fotbal zatěžuje pohybový aparát dětí a záda, tenis třeba jednostranně celou polovinu těla, obdobně je to s ostatními sporty. Zejména při pravidelném pohybu dětí na umělých površích a v hale vznikají v těle dětí dysbalance, které pokud nejsou kompenzovány, vedou ke zraněním. Může jít o poranění úponů, svalových skupin či dokonce kostí a to na celém pohybovém aparátu těla, která pak vedou k nucenému přerušení sportovní přípravy nebo dokonce k jejímu ukončení. Věnujeme tedy velkou pozornost kompenzaci těchto negativních vlivů jednostranného pravidelného pohybu a to buď přímo vlastní kompenzací (protahováním, regenerací) či kombinací s doplňkovým sportem. Proto děti v naší fotbalové školy nejenom pravidelně hrají a trénují fotbal ale kompenzují tento pohyb třeba plaváním, saunováním či na cyklistickém soustředění na kole či v zimě pohybem na běžkách. Nejenom, že tímto obohacujeme jejich sportovní přípravu o aktivitu v novém prostředí a činíme ji tím zábavnější, ale hlavně pečujeme o jejich zdraví. Dokážeme tedy optimálně propojit sporty tak, aby vaše děti byly vždy zdravé, sebevědomé a úspěšné. Vše děláme s nimi a jsme jim ve všem příkladem. Proto jsme fotbalová škola Optimum Sport.Vedoucí fotbalové školy a konzultant

Ing. Jan Hubínek

Je zakladatelem a spolumajitel společnosti Optimum Sport, jejíž hlavní činností je podpora sportu a zdravého způsobu života. Společnost provozuje fotbalovou školu mládeže, poskytuje poradenství ve sportovní oblasti a uvádí na trh jako podporu sportovního výkonu a zdravého způsobu života výrobky racionální a zdravé stravy.

ZKUŠENOSTI


  • Profesionální hráč fotbalu 1990 - 1996, aktivní hráč fotbalu doposud
  • Trenér mládeže a dospělých od r. 1993

  • Zakladatel Fotbalové školy Optimum Sport, která se mj. podílela i na výchově mládežnických i současných reprezentantů České republiky

  • Konzultační a poradenská činnost v oblasti racionální a zdravé stravy nejen pro sportovce 

  • Dlouholetá aktivní kariéra v oblasti doplňkových sportů - lední hokej, tenis, cyklistika, běžecké a sjezdové lyžování, pravidelný účastník Jizerské padesátky na lyžích

  • Vedoucí a hlavní trenér fotbalové školy Optimum Sport zaměřující se na harmonický rozvoj mladých sportovců a rozvoj jejich talentu 

  • jhubinek@optimumsport.cz